Vertikaltransportörer för pallgods

Transportörenheterna byggs för att passa varje kunds unika behov.

Vertikaltransportör för tungt gods

Hanter IT gör transportörer som även klarar riktigt tungt gods. I det fallet talar vi oss gärna varma om vår kraftigaste pjäs i produktfamiljen – vertikaltransportören för pallgods. Robust och gedigen, men ändå smidig och lätthanterlig.

Hanters vertikaltransportör är i standardutförande avsedd för vertikal transport av pallar för vikter upp till 1 000 kilo, men det är en anordning som även kan konstrueras för andra typer av lastbärare såsom exempelvis plockvagnar.

Precis som alla andra transportörer byggda av Hanter IT är vertikaltransportören skapad på ett sådant sätt att vi utformar den exakt efter de premisser vi ställs inför. Att hitta speciallösningar är vår hemmaplan. Helhetskonceptet går igen i alla sammanhang. Installationen följs alltid av drifttagning, utbildning och service. Vi finns med i varje led.

Vertikaltransportören för tungt gods där säkerthet är högsta prio

Normalt sett används vertikaltransportören integrerad i ett bansystem. Vanligast är förflyttning av pallar. I första hand EUR-pallar. Som ni förstår av den höga maxgränsen på vikten tillåter transportören mycket tungt gods.
Själva lastbäraren kan vara försedd med driven rullbana, kedjetransportör eller en kombination av båda. Det senare utförandet används när pallens åkriktning mellan stannplanen ska skifta 90 grader.

Gällande lyftrörelsen sker den med så kallad telferlyft – som är en lyftanordning i form av en vagn med ett maskindrivet lyftblock – alternativt kedjedrift med kuggväxelmotor och frekvensstyrning.

Notera att vertikaltransportören är utrustad med rigorösa säkerhetsanordningar. Transportören är bland annat avgränsad med en kraftig säkerhetsbur för att hindra kontakt och eliminera faran att träffas av eventuellt nedfallande gods.

Huruvida vertikaltransportören ska konstrueras för transport mellan två eller flera stannplan och om den ska klara tur- och returtransport avgör givetvis kunden. Rådfråga oss dock gärna. Transportörenheterna byggs för att passa varje kunds unika behov. Vår noggranna helhetssyn och långa erfarenhet gör att vi kan erbjuda tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar.

Service och reservdelar till vertikaltransportör

Vi finns med i varje led! Som en del i vårt helhetsåtagande har vi underhållstekniker som snabbt kan bistå med service och reservdelar.
Kontakta oss på info@hanter.se så återkommer vi så snart vi kan!

Läs generell information om Hanter IT’s transportörer och transportörsystem här.

Kontaktuppgifter

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester