Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester

E-mail

info@hanter.se

Rörpost för industri & kontor

Moderna rörpostsystem för industri & kontor

Hanter IT har lång erfarenhet av samarbete med svenska industriföretag. Sedan 60-talet har vi levererat rörpost system till fraktterminaler, pappersbruk, verkstäder, banker, flygplatser, fabriker, laboratorier osv. Idag tillverkar och installerar vi två typer av rörpostsystem beroende på uppgiftens komplexitet och krav.

Rörpost MVX

MVX är den senaste generationen av Hanters rörpostsystem för industri och kontor. MVX är ett helautomatiskt rörpostsystem för snabb och kostnadseffektiv transport av dokument, analysprover, reservdelar etc. mellan avdelningar och byggnader inom industri och kontor.

Rörpostsystemet finns i dimensioner från Ø 90 till Ø 200 mm. Systemet är enkelt att installera, även i befintliga lokaler. Patroner finns i olika utföranden för lastvikter upp till 10 kg.
MVX är ett mikrodator baserat styrsystem som kommunicerar med systemets underenheter för att styra och övervaka patronens väg genom rörsystemet. Driftinformation visas i klartext på styrcentralens display. Informationen kan även erhållas via PC programvara för övervakning.

Rörpost 02

Om ett företags huvudverksamhet är delad i två arbetszoner till exempel kontor–fraktterminal, kontor–produktion, laboratoriet–produktion, lager–kundförsäljning, försäljning–kassakontor osv., då är ett relästyrt 02 rörpostsystem ett billigt och effektivt transportsätt. Rörpost 02 förbinder två olika punkter med rörpost, finns i dimensioner från Ø 63 till Ø 200 mm och kan hantera lastvikter upp till 10 kg.

E-mail

info@hanter.se

Kontaktuppgifter

E-mail

info@hanter.se

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester