Anmälan om missförhållanden/Whistleblowing

Anmälan om olämpligt beteende eller missförhållanden kan anonymt rapporteras via vår visselblåsarfunktion.

Om länken inte fungerar kan du själv klistra in länken i adressfältet på din webläsare:

https://vhab.whistlelink.com

Kontaktuppgifter

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester