Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester

E-mail

info@hanter.se

info

Rörpost på sjukhus

Rörpost på sjukshus som effektivt skickar prover, läkemedel och småpaket

När de första rörpostsystemen installerades på svenska sjukhus på 1960-talet var det journaler som skickades i rörposten. Men i takt med utveckling inom vården har rörpostens användningsområde förändrats och idag är det till största delen prover och blod som skickas. Mycket av det moderna sjukhusets infrastruktur är byggd kring rörpostsystemet som knyter ihop sjukhusets olika byggnader och avdelningar med ett nätverk av rör. Det är enkelt att installera, även i befintliga lokaler. Våra montörer är experter på att finna vägar för rören inomhus, utomhus såväl som i marken.

Idag används rörposten på ett helt annat sätt än för 20-40 år sedan. Detta kräver ständiga förbättringar och att hela tiden utveckla funktioner som svarar mot vårdens krav. I och med rörpostsystemets snabbhet och säkerhet så har man inom vården fått upp ögonen för dess möjligheter. Det dyker ständigt upp nya frågor kring vad man kan skicka och hur en lösning kan se ut för en specifik avdelning.

Med ett rörpostsystem kan en stor variation av gods som prover, blodpåsar, läkemedel, dokument och sterilgods skickas mellan sjukhusets avdelningar. På någon minut är rörposten framme och det blir mer tid för sjukvårdspersonalen att ägna sig åt patienterna. Den största mängden gods som skickas med rörpost är olika typer av prover. Andra vanligt förekommande typer av sändningar är blod och läkemedel. Framförallt de två senare godstyperna ställer ofta stora krav på både säkerhet och spårbarhet så att ingen obehörig får tillgång till godset och att man kan följa hela flödet från den som tagit ut till exempel en blodpåse till den som sedan tagit emot densamma.

Vid en station skickas och tas godset emot. Stationerna finns i olika utföranden och är utformade så att det är ergonomiskt att arbeta med dem. Ergonomi är och har under flera år varit ett fokusområde då frekvensen för rörpostanvändandet hela tiden ökar.
För att möta de olika krav och behov som finns har Hanter IT valt att marknadsföra två olika typer av rörpostsystem, MVX Medic och MC2000. Både MVX Medic och MC2000 är moderna rörpostsystem, men skiljer sig gällande möjligheter och funktion. MC2000 kan utföra och klara av det mesta man kan önska av ett rörpostsystem. MVX Medic är ett system anpassat för de mer grundläggande behoven att klara av transporter och funktionalitet i ett mindre eller mellanstort sjukhus med fördelaktig ekonomi, enkelt handhavande och drift som fokus.

Hanter Ingenjörsteknik AB har levererat rörpostsystem sedan 1966 och är Skandinaviens enda rörposttillverkare. Systemen är moderna, lätthanterliga och väldigt anpassningsbara. Vi har stor erfarenhet av rörpost i sjukhusmiljö och är vana att ta fram unika kundanpassade koncept i samråd med våra kunder. Vår servicepersonal finns på många orter i landet, vilket garanterar hög servicenivå och trygghet.

Rörpost för sjukhus MVXMedic

MVX Medic är ett användarvänligt, lättprogramerat rörpostsystem som passar perfekt på medelstora och mindre sjukhus, vårdcentraler, laboratorier och mottagningar. MVX Medic kan även lösa större transportbehov genom att inkludera flera rörpostsystem i ett enda anläggning med möjlighet att skicka patroner mellan rörpostens linjer. Rörpost MVX Medic kan utrustas med specialanpassade laboratoriestationer och patroner kan utrustas med RFID för utökad automatisering av försändelser.

Med hjälp av PC baserad mjukvara kan en eller flera MVX Medic rörpostlinjer styras, programmeras och övervakas både lokalt och på distans.

MVX Medic är ett system som har kapacitet att lösa de flesta transportbehov samt tillgodose de flesta funktionskraven inom sitt användningsområde. Dess starka sida är användarvänlighet, servicevänlighet och ekonomi initialt vid installation och på sikt genom minimalt antal och låg kostnad av servicekomponenter.

Rörpost för sjukhus MC2000

Rörpost MC2000 är ett av världens mest avancerade rörpostsystem. MC2000 är avsett att utföra automatisering av processer på ett stort sjukhus med ett massivt flöde av försändelser samt som är i behov av komplicerade transportmönster på grund av disposition av sjukhusets byggander och avdelningar.

Systemet styrs av en övergripande styrserver och lagrar all information i databaser. Systemet har en övervakningsprogramvara med visualisering och grafisk överblick i realtid över transporterna.

Genom att integrera industriella robotar, transportörslösningar och specialanpassade ergonomiförbättrande lösningar är MC2000 ett komplett system som täcker det stora sjukhusets behov.

E-mail

info@hanter.se

Kontaktuppgifter

E-mail

info@hanter.se

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester