Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester

E-mail

info@hanter.se

Patroner till rörpost

Patroner och andra lastbärare till våra rörpostsystem

Sedan 60-talet har Hanter Ingenjörsteknik AB utvecklat, installerat och sålt rörpostsystem genom sina distributörer. Systemen har bidragit till säker kontanthantering i butiker och effektiviserat transporter på sjukhus och industrier. De lastbärare, kallas oftast patroner, som levereras med de olika rörpostanläggningar är anpassade för de stationer som anläggningen består av. Genom åren har vi utvecklat ett antal nya patroner men det finns några typer av lastbärare som har behållits oförändrade under många år. Anledningen är en lyckad konstruktion som har lett till att flera av Hanters patroner har blivit bestsellers på världsmarkanden och fortfarande saknar en motsvarighet.

Obs! Filtringar och gummiringar säkrar patronens transport-, acceleration- och bromsegenskaper. Det är viktigt att byta slitna gummiringar och filtringar speciellt i fall där rörposten transporterar tunga eller stötkänsliga föremål. Slitna ringar påverkar även annan utrustning negativt såsom stationer, växlar och rörstråk, vilket kan leda till störningar och större behov av serviceåtgärder för rörpostanläggningen.

Läs mer om Hanters patroner för rörpostsystem i broschyren nedan.

E-mail

info@hanter.se

Kontaktuppgifter

E-mail

info@hanter.se

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester