Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester

E-mail

info@hanter.se

Serviceavtal

Förebyggande underhåll –basen för en fungerande anläggning

En avancerad anläggning kräver naturligtvis underhåll för att fungera tillfredställande. För att minimera driftstörningar och maximera tillgängligheten krävs ett löpande underhåll enligt ett fastlagt serviceintervall.

Med Hanter Originalservice kan du känna dig trygg att din anläggning får den service den behöver, i rätt tid, för att fungera väl under många år framöver.
Vi vill tillsamman med er vara en självklar del i en driftsäker anläggning under hela dess livscykel.

E-mail

info@hanter.se

Kontaktuppgifter

E-mail

info@hanter.se

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester