Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester

E-mail

info@hanter.se

SERVICE & SUPPORT

Hanter ger våra kunder bästa möjliga service och support. Tillsammans utreder vi behovet och gör en anpassad lösning vars omfattning beror på anläggningens storlek, komplexitet och dina egna möjligheter att utföra delar av service/underhåll.

Hanter har en organisation med Borås som bas där det finns en stab av utbildade tekniker och ingenjörer med kompetens inom styrsystem, el, mekanik och data vilka finns tillgängliga för kundsupport.

 

Genom vår serviceorganisation kan vi erbjuda:

  • Förebyggande underhållsavtal/Planerad service
  • Akutservice/Felavhjälpande åtgärder med garanterad inställelsetid. Med möjlighet att teckna avtal för tillgänglighet 24/5.
  • Teknisk support Mekanik
  • Teknisk support styrsystem/fjärruppkoppling
  • Reservdelspaket/Reservdelsförsörjning

E-mail

info@hanter.se

Kontaktuppgifter

E-mail

info@hanter.se

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester