Kundvagnstransportörer

Hantering av kundvagnar på t ex köpcentrum & flygplatser

Hanter Ingenjörsteknik AB har sedan slutet av 1980-talet levererat och installerat kundvagnstransportörer över hela världen.

Typiska användningsområden är hos större detaljhandelskedjor, flygplatser, köpcentrum, mm. med stora kundflöden där det är av yttersta vikt att besökande kunder snabbt och enkelt kan få tag på en kundvagn.

Traditionellt lagras kundvagnar på parkeringsplatser eller på speciella förvaringsytor inne i varuhus, etc. Sådana förvaringsytor blir ofta röriga med kundvagnar stående i oordning vilket medför att kunderna upplever det som krångligt att få tag på en vagn, kunden behöver kanske gå långt in i en korridor för att hämta sin vagn, etc.

Hanters kundvagnstransportör installeras där de stora kundflödena passerar, t.ex. vid ingången till varuhuset, efter säkerhetskontroller på flygplatser, etc. På så sätt får kunderna med sig en vagn lätt och smidigt just när de behöver. Hanters kundvagnstransportör placeras normalt i en tunnel där ett större antal kundvagnar kan lagras, ju längre tunnel desto fler kundvagnar. I ena ändan av transportören fyller personalen på tåg med kundvagnar, i andra ändan hämtar kunden ut sin vagn. När en kund hämtat sin vagn matas en ny vagn fram till nästa kund. Snabbt, enkelt, smidigt!

Kundvagnstransportören anpassas givetvis efter varje kunds individuella behov och typ av vagn som ska hanteras.

Service och reservdelar till kundvagnstransportörer

Vi finns med i varje led! Som en del i vårt helhetsåtagande har vi underhållstekniker som snabbt kan bistå med service och reservdelar.
Kontakta oss på info@hanter.se så återkommer vi så snart vi kan!

Kontaktuppgifter

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester