Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester

E-mail

info@hanter.se

Postal hantering

Postal hantering av lådor, paket & brev

Hanter Ingenjörsteknik AB har sedan 1960-talet levererat transportörs- och sorteringslösningar till postverk, företag inom distribution & lager, tillverkningsindustrin mm.

Genom våra leveranser av postala lösningar till postterminaler i Österrike, Frankrike, Norge, Finland, Danmark och Sverige har vi fått ett internationellt erkännande för vårt kunnande inom materialhantering och postal hantering i mycket komplexa processer.

Nyckelfärdiga lösningar för kundens behov

Vår affärsidé är att erbjuda nyckelfärdiga lösningar, anpassade till kundens behov. I varje steg i processen, från projektledning, konstruktion och produktion till installation, utbildning och support jobbar Hanter IT’s personal för att garantera att utrustningen vi tillhandahåller kommer att möta både dagens och morgondagens krav.

Vår utrustning för postal hantering är kompatibel med Hanter IT’s transportörer och även med våra andra lösningar för materialhantering.

För postal hantering levererar Hanter IT både enskilda robotar för lastning/avlastning av lådor samt komplexa system för skiljning och sortering av försändelser.

Vårt robotkoncept för lastning och avlastning av lådor inom postal hantering består av Automatisk lådlastare ALA och Automatisk lådlossare ALO.

Automatisk lådlossare ALO för postal hantering av lådor.

Hanters Automatiska Lådlossare ALO är ett robotlossningssystem som erbjuder ergonomisk, effektiv och kostnadsbesparande lossning av postlådor. Med en ALO är det möjligt att lossa postlådor från postvagnar med en kapacitet på ca 1200 lådor/tim.

Varje ALO levereras komplett med en integrerad rullbana som för lådorna vidare till en angränsande transportör. Vid behov utrustas anläggningen även med vridanordning samt utrustning för identifiering av lådor.

Den Automatiska Lådlossaren ALO kan även integreras i Hanters Automatiska Lådlastare ALA för en komplett lösning med både lastning och lossning av lådor.

Hanter erbjuder även ett komplett system för postal hantering som kan integreras med en ALO (se under fliken Transportörer).

Härnedan finns broschyren om ALOs användning inom postal hantering samt ALOs produktblad för att läsa eller ladda ner, i PDF format.

Automatisk lådlastare ALA för postal hantering av lådor.

Hanters Automatiska Lådlastare ALA är ett robotlastningssystem som erbjuder ergonomisk, effektiv och kostnadsbesparande sortering och lastning av postlådor. Med en ALA är det möjligt att sortera lådor i upp till 20 riktningar och lasta dem på postvagnar med en kapacitet på ca 1200 lådor/tim.

Varje ALA levereras komplett med integrerade transportörer, växlar, pushrar, mm, samt utrustning för identifiering av lådor.

Hanters Automatiska Lådlossare ALO kan även integreras i en ALA för en komplett lösning med både lastning och lossning av lådor.

Hanter erbjuder även ett komplett system för materialhantering och som kan integreras med en ALA (se under fliken Transportörer).

Härnedan finns broschyren om ALAs användning inom postal hantering samt ALAs produktblad för att läsa eller ladda ner, i PDF format.

Förskiljningsutrustning FSU system för ökad maskinsorterbarhet.

Det traditionella arbetet med förskiljning är en tidsödande och personalintensiv verksamhet.

För att möta de ökade kraven på effektivitet och produktivitet har Hanter utvecklat en automatiserad förskiljningsutrustning FSU för ökad maskinsorterbarhet.

Hanters FSU är moduluppbyggd där varje FSU kan bestå av en till fyra moduler med en kapacitet att processa upp till 52000 brev/h. Om högre kapacitet önskas kan flera FSU´er kombineras i ett system.

Hanters FSU innehåller funktioner för automatisk tömning av postburar, ergonomisk tömning av säckar, separering av brev i olika fraktioner, automatisk separering av fladder, manuella arbetsstationer för slutgranskning, stora brev och klumpstämpling.

Hanter har utvecklat system för förskiljningsutrustning sedan 1980-talet och den senaste är tredje generationens FSU.

Lättgodstransportörer LTP.

Vi levererar alla typer av transportörsystem såsom bandtransportörer, rullbanor, modulbandstransportörer, kuggremtransportörer, vertikaltransportörer, växlar, pushrar, mm

Hanters transportörer och transportörsystem för lättgods är anpassade för hantering av lådor, paket, kartonger, paletter, brickor, mm med lastvikter upp till 100 kg/m.

Vid en postterminal är Hanter´s transportörer ofta integrerade med Hanter’s Automatiska Lådlossare ALO, Hanter’s Automatiska Lådlastare ALA och/eller Hanter´s Förskiljningsutrustning FSU eller någon av de övriga processer i terminalen.

Service och reservdelar till våra system inom postal hantering

Vi finns med i varje led! Som en del i vårt helhetsåtagande har vi underhållstekniker som snabbt kan bistå med service och reservdelar.
Kontakta oss på info@hanter.se så återkommer vi så snart vi kan!

E-mail

info@hanter.se

Kontaktuppgifter

E-mail

info@hanter.se

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester