Vertikaltransportör för lättgods

Vertikaltransportören tydliggör hur smidigt man kringgår stereotypa föreställningar

Vertikaltransportör för hantering av lättgods

Hanter IT ser till att transporten tar en säker och effektiv väg. Den är inte alltid vågrät. Långt därifrån. Ibland behöver man gå upp eller ner. Kanske för att lokalen kräver ett transportsystem som måste vandra på höjden. Eller för att inte låsa upp viktig golvyta. Men vi ordnar det också. Lösningen är vår vertikaltransportör för lättgods.

Vertikaltransportören används för vertikal transport av lådor, paket, kartonger, brickor och liknande gods med en lastvikt upp till cirka 100 kilo.

Transportörens höjd, längd och avstånd mellan varje station utformas utifrån förutsättningarna på plats. Hanter IT levererar nyckelfärdiga system. Vi sätter oss in i kundens behov och överför dessa på en ritning. Där kunden befarar hinder ser vi smarta utvägar. Det är vårt jobb. Det är kombinationen erfarenhet och avancerat nytänkande som gjort oss till specialister på moderna och effektiva transportörsystem.

Flexibel installation av vertikaltransportör

Vertikaltransportören tydliggör hur smidigt man kringgår stereotypa föreställningar. Påhittighet lönar sig alltid. Det stämmer i högsta grad in på transporter. Verkligheten kräver väldigt ofta transport mellan olika våningsplan eller fria golvytor för frekvent trucktrafik. Då gäller att hitta ett utförande som fungerar. Vill man ha en transportör enbart för genomgående transport levererar vi och monterar en sådan. Vill man att transportören ska utformas för tur- och returtransport mellan två eller flera stannplan – det vill säga hissavsatser – är det givetvis också något vi uppfyller.

Samma praktiska flexibilitet gäller lastbärare och vilken typ man bestämmer sig för. Lastbäraren anpassas till godset och till övriga betingelser och kan vara en driven eller odriven rullbana eller en bandtransportör. Drivningen av vertikaltransportörens lyftrörelse sker med en frekvensstyrd bromsmotor med kuggremsdrift. Vi prioriterar alltid säkerheten i vårt konstruerande. Detta är ett system som uppfyller hårt ställda krav. Alla våra produkter bär CE-märkning.

Service och reservdelar till vertikaltransportör

Vi finns med i varje led! Som en del i vårt helhetsåtagande har vi underhållstekniker som snabbt kan bistå med service och reservdelar.
Kontakta oss på info@hanter.se så återkommer vi så snart vi kan!

Läs generell information om Hanter IT’s transportörer och transportörsystem.

Kontaktuppgifter

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester