Transfervagn för pallgods

Transfervagnar som skapar fria ytor samt underlättar sortering

Hanter IT fokuserar på att konstruera transportöranläggningar som är funktionella och rimmar med verkligheten. Vi vet hur värdefull varje kvadratmeter kan vara och vilken frustration blockerade passager väcker. Med Hanters transfervagn slipper man den sortens dilemma. Det är en transportör som tjänar som mobil länk mellan flera transportband och är utmärkt vid sortering. Ska godset förflyttas från en plats till en annan, där golvytan måste vara fri från permanent transportutrustning, är transfervagnen oftast bästa lösningen.

Fördelar med transfervagn

Det fina med transfervagnen är att den jobbar i sidled och i praktiken fungerar som en flyttbar bro. Vid transport av pallar mellan banor som inte ligger i direkt närhet med varandra blir transfervagnen ett smidigt mellanled. Vår transfervagn är också idealisk för transport av pallar till olika mottagningsbanor och vid hämtning av pallar från olika banor till en gemensam uppsamlingsbana. En typisk miljö där transfervagnen verkligen kommer till sin rätt är i anslutning till in- och utlastningskajer vid större lager. Där är det i regel många slussar. Då är det perfekt att installera en transportör som erbjuder förbindelse till en lång rad med stationer.

Sedan är det alltid skönt när transportutrustningen inte spärrar av för mycket plats. Med transfervagnen som mobil länk undviker man att låsa golvyta och frigör därmed utrymme för nödvändig trucktrafik. När det gäller rälsen, som vagnen löper på, kan den antingen läggas på golvet eller nedsänkt för att slippa en upphöjd kant.

Hanters transfervagn uppbyggnad

Transfervagnens bärande element kan vara en rullbana eller kedjetransportör. Drivenheten till rullbanan eller kedjetransportören ombord på vagnen kan användas som driftunderstöd till anslutande banor för hämtning och lämning. Transfervagnens motor är frekvensstyrd vilket ger både en mjuk acceleration respektive inbromsning (retardation).

Sist men inte minst: transfervagnen kan förses med en enkelbana eller en dubbelbana för kombinerad lämnings- och hämtningsfunktion.

Service och reservdelar till transfervagn

Vi finns med i varje led! Som en del i vårt helhetsåtagande har vi underhållstekniker som snabbt kan bistå med service och reservdelar.
Kontakta oss på info@hanter.se så återkommer vi så snart vi kan!

Läs generell information om Hanter IT’s transportörer och transportörsystem.

Kontaktuppgifter

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester