Kedjetransportör för pallgods

Kedjetransportören kan användas både separat eller som integrerad del i bansystem

Kedjetransportörer för tungt gods

Hanter IT är alltid med hela vägen. Vi bär gärna det ansvaret. Det är tryggt och fördelaktigt. Både för oss och för kunden. Det skapar spelrum att komma fram till lämpligaste lösningen. Hanters kedjetransportör för pallgods är ett bra exempel på hur vi resonerar.

Kedjetransportörerna som vi bygger är huvudsakligen avsedda för transport för EUR-pallar  – men passar lika bra till andra typer av lastbärare. Som vilka då? Ja, postburar fungerar utomordentligt. Liksom andra slags internvagnar. Och pratar vi pallar är det ingen hejd. Helpall, halvpall, specialbal: ta vad ni vill. Våra kedjetransportörer klarar i princip alla bredder och former. Nyckelförklaringen bakom anpassningen är att pallen, eller den lastbärare det är frågan om, vilar direkt på kedjan och att kedjetransportören kan utrustas med flera strängar. Ligger kedjorna för glest för det aktuella yttermåttet är det bara att lägga till strängar för en bra upptagningsförmåga. Kedjorna löper smidigt tack vare att de vilar på glidlister för minimal friktion.

För att åter knyta an till EUR-pallen transporteras den i sin tvärriktning. Alltså horisontellt med långsidan ledande på en 2-strängad kedjetransportör. Jämfört med en rullbana där pallen transporteras med kortsidan ledande vinner man viktigt utrymme och ökar lagringskapaciteten.

Till kedjetransportörer för forsling av metallkonstruktioner inom verkstadsindustrin används oftast tre eller flera strängar beroende på godsets utformning och vikt.

Kedjetransportörens användingsområden

Kedjetransportören kan användas både separat eller som integrerad del i bansystem. Ofta tillsammans med växlar, transfervagnar och vertikaltransportörer. Kedjetransportören passar bra som upp- och nedfartsramp till en rullbana där av- och pålastning sker med manuell pallyftare. Önskas ett system där pallens transportriktning behöver ändras kombineras rullbanan med en kedjetransportör försedd med vertikalväxlar. Då kan man genast vända transporten 90 grader.

Service och reservdelar till kedjetransportör

Vi finns med i varje led! Som en del i vårt helhetsåtagande har vi underhållstekniker som snabbt kan bistå med service och reservdelar till kedjetransportörer.
Kontakta oss på info@hanter.se så återkommer vi så snart vi kan!

Läs generell information om Hanter IT’s transportörer och transportörsystem.

Kontaktuppgifter

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester