Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester

E-mail

info@hanter.se

Conveyor system, bansystem för materialhantering

Våra nyckelfärdiga system är en investering som lönar sig.

Skandinaviens ledande tillverkare av conveyorsystem för materialhantering

Hanter Ingenjörsteknik AB är Skandinaviens ledande tillverkare av transportörer, portalrobotar och rörpostsystem. Vi har under många år konstruerat och installerat transportör- och sorteringssystem för exempelvis distributionscentraler, lager, tredjepartslogistik och transportföretag.

Inom materialhantering levererar vi helhetslösningar som effektiviserar och automatiserar produktflöden, godshantering och pakettransport. I en värld där snabba och pålitliga kommunikationer blir allt viktigare tillhandahåller vi ett koncept som verkligen ligger i tiden. Nästan varje terminal, som hanterar gods, har behov av ett transportörsystem oavsett om det gäller en enkel transportör eller ett komplett system med sorteringsfunktioner.

Erfarna konstruktörer och personal

Skälen att välja Hanter IT som leverantör inom materialhantering är starka och många. Till att börja med är det tryggt att luta sig mot vår rutin och kompetens. Våra erfarna konstruktörer, projektledare och produktionspersonal säkerställer att varje bansystem uppfyller kundens krav och aktuell funktion. Vi har allt under samma tak och därmed en mycket god överblick. Genom egen konstruktion, tillverkning och montage kan vi möta krav på korta ledtider, för alla typer av bansystem, utan att ge avkall på kvalité.

Våra nyckelfärdiga system är dessutom en investering som lönar sig. Ett väl anpassat bansystem rationaliserar materialhantering på ett kostnadseffektivt sätt.

Varje transportöranläggning som vi tillverkar anpassas till kundens specifika behov. Hanter tar ansvar för hela processen vilket innebär:
– Layouter av transportörsystem och simuleringar av kapacitet.
– Konstruktion, tillverkning och installation.
– Driftstart, utbildning av operatörer och underhållspersonal.
– Reservdelsförsörjning och underhållsavtal.

Vi integrerar även ytterligare utrustning och funktioner i våra transportörsystem som till exempel:
– Skannrar.
– Våg- och mätutrustning.
– Etikettskrivare och applikatorer.
– Bandnings- och sträckfilmningsutrustning.
– Lyftbord.
– Industriportar.

Conveyor system / Transportörsystem

Hanter erbjuder ett komplett utbud av conveyor system / transportörsystem för hantering av alla typer av gods, från små paket till lådor och pallar.

Transportörsystem för lätt och medeltungt gods, såsom exempelvis paket, lådor och kartonger:

– Rullbanor, drivna, odrivna eller graviterande.
– Bandtransportörer, som ofta används för mindre gods eller stigande/sjunkande transporter.
– Bandkurvor och rullkurvor.
– Modulbandstransportörer.
– Växlar för riktningsändring av gods såsom pushers, inkastare och avvisare.
– Vertikaltransportörer för transport från en nivå till en annan.
– Vridbord.
– Portalrobotar för lastning/lossning eller för palletering av lådor och kartonger.

Palltransportörsystem / conveyor system för tungt gods:

– Rullbanor, drivna, odrivna eller graviterande.
– Kedjetransportörer.
– Modulbandstransportörer.
– Transfervagnar för transport av gods från en station till en annan där golvytan måste vara fri från permanent transportörutrustning.
– Växlar för riktningsändring av gods. Till exempel kedjeväxlar.
– Vertikaltransportörer för transport från en nivå till en annan.
– Pallmagasin för upp- respektive nedstapling av pallar.
– Vridbord.

Service och reservdelar till conveyor system

Vi finns med i varje led! Som en del i vårt helhetsåtagande har vi underhållstekniker som snabbt kan bistå med service och reservdelar.
Kontakta oss på info@hanter.se så återkommer vi så snart vi kan!

Läs annan generell information om Hanters IT’s transportörer och transportörsystem här.

E-mail

info@hanter.se

Kontaktuppgifter

E-mail

info@hanter.se

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester