Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester

E-mail

info@hanter.se

transportörer

Från idé till driftsatt anläggning är Hanter IT en flexibel partner med gedigen erfarenhet och ingenjörskunskap. Vår första palltransportör levererades på 1960-talet och det har blivit många projekt sedan dess, alla skräddarsydda efter kundens specifika behov. En väl etablerad organisation med försäljning, projektledning, konstruktion, tillverkning och montage i gemensamma lokaler gör beslutsvägarna korta och flexibiliteten till ett signum. Ditt projekt designas efter just ditt behov. Av erfarenhet vet vi att de små detaljerna och vår möjlighet att ta tillvara dina önskemål gör skillnad. Våra processer är också kvalitetssäkrade genom ISO 9001 (Kvalitet) och vår certifiering av ISO 14001
(Miljö).

Teknikval för tungt gods

De vanligaste teknikerna för transport av tungt gods är rullbanor och kedjetranportörer. Godset är oftast placerat på en lastbärare, exempelvis EUR-pall. Det är vanlig att man kombinerar detta med nedstaplare, växlar, vridbord, pallmagasin, transfervagnar och vertikaltransportörer. Arbetsstationer för manuell hantering är ett vanligt inslag i materialflödet.

Typiska miljöer där våra system för tungt gods lämpar sig väl är bland annat vid godsmottagningar, monterings- och packningslinjer och utlastningsterminaler.

Varianter på rullbanor för olika ändamål

Rullbanor finns i många olika varianter med friktionsrullar, ackumulerande rullar, bromsrullar, styrtallrikar, instyrning, påkörningsskydd, stopp och uppriktning för kontroll av godsets position. Lastnings och lossningsposition för truck eller AGV. De kan vara drivna eller graviterande. Olika ytbehandling, härdning och dimensionering av drift. Rullbanor för tungt gods är i regel kedjedrivna.

Kedjetransportören från Hanter IT kan transportera pall på tvären eller en lastbärare utan medar, exempelvis postburar. I växlarna till en rullbana används ofta kedjetransportören som en vippa eller vertikal växel. Med pallens långsida ledande i färdriktningen sparar man också viktigt utrymme för ökad lagringskapacitet. En transportör kan också ha fler än 2 kedjesträngar för hantering av flera olika pallstorlekar eller lastbärare i samma flöde.

Kostnadseffektiva lösningar

Många av våra kunder har även annan utrustning såsom scanner, våg, bandare, streckfilmare och etikettapplikator vilket vi integrerar i systemet.

Varje kvadratmeter i lokalen är ofta väldigt eftertraktad och kravet är att lösningen skall vara så kompakt som möjligt. En mer exklusiv funktion vägs ofta mot den mest kostnadseffektiva lösningen. Ibland är lagringskapaciteten det centrala. Tillsammans med dig som kund arbetar vi fram en lösning som matchar behov av funktion, kapacitet och typ av lastbärare.

Energi och arbetsmiljö

Energieffektivitet är alltid inbyggt i anläggningen. En transportör startar när godset ankommer och stängs av automatiskt när flödet upphör. Det skapar även en mer behaglig arbetsmiljö. CE-märkning är standard och vid integration med en befintlig anläggning eller maskindelar från annan leverantör, lämnas en försäkran för inbyggnad genom ett så kallat 2B-intyg.

Arbetsstationer anpassa för bästa möjliga ergonomi.

Service och reservdelar

Vi finns med i varje led! Som en del i vårt helhetsåtagande har vi underhållstekniker som snabbt kan bistå med service och reservdelar till transportörer exempelvis för kedjor. Tillsammans planerar vi också vilka reservdelar ni har på plats för minimering av driftstopp vid planerat eller oplanerat underhåll.

Många företag väljer ett system från Hanter Ingenjörteknik AB

Exempel på kunder som valt våra lösningar för tungt gods är Väderstad AB, Toyota, SRS, Atlas Copco, IKEA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontaktuppgifter

E-mail

info@hanter.se

Adress

Idrottsv. 7
SE-50771 Gånghester